TEKST

Letters zijn geketend op papier
en kunnen slechts manoeuvreren
in de ruimte die hen is toebedeeld

Los van de interpretatie door de lezer, is het de geschreven of gesproken tekst die bepaalt of en op welke wijze een boodschap overkomt. Bij Reijnders Producties bent u daarvoor aan het juiste adres.

John Reijnders kiest bij het schrijven (en/of vertalen) van teksten voor een duidelijk en direct taalgebruik. De juiste toonzetting ontdaan van overbodige franje. Datgene wat nodig is om een opdracht op de juiste manier uit te voeren, zodat de boodschap correct en helder overkomt.
Een gedegen research én inlevingsvermogen vormen de basis van een prettig leesbare tekst. Ongeacht de soort opdracht – achtergrondverhaal, brief, interview, manuscript, rapportage, vertaling en zelfs een gedicht – de juiste sfeer behoort meteen tastbaar te zijn; de juiste snaar getroffen.

Schrijvende diensten van Reijnders Producties:
• Freelance journalist en tekstschrijver. Het schrijven, redigeren en/of vertalen van teksten in de meest brede zin van het woord. Of het nu gaat om achtergrond- of nieuwsverhalen, interviews en manuscripten of bedrijfsrapportages, jaarverslagen, websites en brieven of zelfs gedichten.
• Beschikbaar als interim (eind)redacteur, corrector, vertaler (Engels ↔ Duits ↔ Nederlands)

Een uitspraak van Albert Einstein (1879-1955) helpt om de rode draad vast te houden:

‘Als je het niet eenvoudig uit kunt leggen, snap je het zelf niet!’