ADVIES

Reijnders Producties adviseert en rapporteert op het terrein van (interne) communicatie van politiek en bedrijf. Het draait allemaal om communiceren, veranderingsprocessen én het vasthouden -meestal tegen beter weten in- aan een bestaande vertrouwde situatie cq. succesformule.  Maar ……..

Hoe u het ook wendt of keert, alles en iedereen verandert voortdurend. Daar ontkomt geen mens, bedrijf, organisatie of politieke partij aan. De hele samenleving is voortdurend onderhevig aan, laten we het omschrijven als: conjunctuurgolven. Wanneer u zich bewust bent van deze constante onderhuidse dynamiek in de maatschappij, kunt u hier tijdig op inspelen.

‘Practice what you preach’ – In praktijk brengen wat je uitdraagt! – is de aanpak om de beeldvorming rond een organisatie, bedrijf of partij positief te beïnvloeden. Met duidelijk en direct taalgebruik, ontdaan van alle franje komt de boodschap beter en sneller over.
Communicatie en vertrouwen zijn hierbij van cruciaal belang.

Mensen, bijvoorbeeld kiezers of werknemers, kunnen slecht nieuws heel goed incasseren, mits het management of de politieke leiders een eerlijke boodschap met de juiste informatie brengen én vanzelfsprekend het begin van een oplossing hebben of een weg uit de crisis kunnen schetsen.

Elk bedrijf ondervindt op zijn tijd last van de economie; een moeizame fusie of een veranderingsproces dat niet wil vlotten en/of het management verliest de voeling met het eigen product of boodschap.
Een politieke partij houdt te lang vast aan een eens succesvolle koers, verliest het contact met zijn kiezers en blijft na verkiezingen gedecimeerd achter.
Een ‘goede doelen’ organisatie verliest – nadat het jaren voor de wind ging – donateurs en overheidssubsidies, waardoor het beoogde ‘goede’ doel ondergeschikt raakt aan het in stand houden van de organisatie.
Neem de tijd en doe het met overleg en het juiste advies!

Het draait altijd om mensen en deze horen steeds centraal te staan.
Wanneer de mens of het doel ondergeschikt raakt aan een organisatiestructuur, dan klopt er iets niet. Het evenwicht is verstoord en de breuk is een kwestie van tijd. Of het nu gaat om een maatschappelijke organisatie, bedrijf of politieke partij: Kernbegrippen zijn: communicatie, empathie en flexibiliteit!

Ook dit gaat voorbij….