ONDERZOEK

Klanken van Bach

vleugelden mijn gedachten

….. sorry Brahms

het bleek Bartok te zijn.

Een onderwerp, thema of persoon prikkelt de nieuwsgierigheid en intuïtief besluit u verder te zoeken. Niet voor niets is kijken beperkt en gaat zien verder! Daar levert John Reijnders  een bijdrage aan.

Een eerste indruk is vaak misleidend. Wanneer de onderzoeker het daarbij zou laten, bleven al die mooie, spannende en vooral verschillende verhaallijnen over het zelfde thema met zijn gelaagde werkelijkheden verborgen. Het is de drive van iedere schrijver en cineast om het scenario of manuscript zo optimaal mogelijk te verbeelden of te beschrijven. Uit het onderwerp halen wat er in zit. Daarvoor is gedegen en diepgaand onderzoek nodig.

Reijnders zoekt het voor u uit. Niets is vanzelfsprekend, altijd verder kijken dan hetgeen zich aandient. Vaak kloppen de verschillende versies van ‘diezelfde’ waarheid, dat hangt af van de waarnemer of de betrokkenen.
Blijven spitten is een must. Gegevens verzamelen, inlezen literatuur of gewoon op pad gaan. Kortom, de juiste locatie, het perfecte shot, het geschikte personage, de vereiste informatie en de goede bronnen. Niets overhaasten, neem de tijd.

John bezorgt u het gewenste materiaal voor een documentaire, manuscript of speelfilm. Het kan ook voor een achtergrondverhaal of een artikelenreeks over een bepaald onderwerp, maar eigenlijk schrijft John Reijnders die liever zelf.

Het komt niet vaak voor dat dingen lijken wat ze zijn; welke realiteit speelt, de werkelijkheid kan tijdens de research opeens van gezicht veranderen.

Niets uitsluiten, altijd nieuwsgierig blijven
Oog hebben voor andere waarheden